Media & Telecom

Deze tweede pijler is bestemd voor het verenigen van de participaties waar DEFICOM een actieve begeleidingsrol speelt, maar waar de groep geen operator is. Het betreft soms opportunistische investeringen. De groep legt zich echter geen enkele eis op, noch over het geïnvesteerde bedrag, noch over de duur van de investering.

De tweede pijler wordt momenteel vertegenwoordigd door DEFICOM INVEST SaRL en 4B MEDIA SAS.

DEFICOM INVEST valt onder het Luxemburgse recht en is voor 100% in handen van DEFICOM maar de groep kan het houderschapspercentage verlagen, zonder de controle verliezen.
De investeringen van DEFICOM INVEST, die steunen op de expertise die DEFICOM in het verleden verwierf, begon voornamelijk bij bedrijven die actief zijn in de media- en/of telecomsector. De participatie in CODITEL/NUMERCABLE Belux bevindt zich op het snijpunt van die twee vakgebieden.

CODITEL /NUMERICABLE BELUX

De groep CODITEL/NUMERICABLE BELUX (www.numericable.be en www.numericable.lu) is een operator van kabelnetwerken en een leverancier van quadruple play-diensten.

Binnen deze participatie begeleidt DEFICOM ALTICE, Europese leider binnen deze vakgebieden.

ALTICE, opgericht en geleid door Patrick Drahi, is waarschijnlijk het Europees bedrijf met de meest indrukwekkende staat van dienst binnen de sector van de kabeldistributie. ALTICE is niet alleen in de Belux, maar voornamelijk ook in Frankrijk (met de groep NUMERICABLE, die op het punt staat SFR op te nemen), in Israël (met de groep HOT) en in Portugal (met de groep CABOVISAO) actief.

De belangen van DEFICOM INVEST en ALTICE in NUMERICABLE BELUX worden verzameld in een gemeenschappelijke maatschappij met de naam: DEFICOM TELECOM. Deze controleert 60% van de groep NUMERICABLE BELUX. De resterende 40% is rechtstreeks in het bezit van ALTICE.

In totaal beheert NUMERICABLE BELUX ongeveer 150.000 abonnementen. De penetratie van de digitale markt is één van de hoogste in Europa (meer dan 85%).

4B MEDIA / GROEP PSYCHOLOGIES MAGAZINE

De vennootschap naar Frans recht 4B MEDIA omvat vier Belgische investeerders:

(i)    ROSSEL, de voornaamste Franstalige persuitgeverij van België, zowel actief in België (‘LE SOIR’, ‘SUD PRESSE’ …) als in Frankrijk (‘LA VOIX DU NORD’, ‘CHAMPAGNE ARDENNES’ …),

(ii)    EDITION VENTURES, een uitgever van gespecialiseerde magazines (‘ELLE België’, ‘PSYCHOLOGIES België’, ‘GENTLEMAN’ …),

(iii)    Dhr. Stefan Decheemaecker, voormalig directeur van AB INBEV en DELHAIZE GROUP en

(iv)    DEFICOM.

Elk van de aandeelhouders van 4B MEDIA heeft 25% in handen.

4B MEDIA heeft het volledige kapitaal van de maatschappijen die het magazine ‘PSYCHOLOGIES’ uitgeven en de activiteiten die er verband mee houden, verworven, waaronder het octrooi voor de internationale edities van het magazine.

‘PSYCHOLOGIES’ is een opmerkelijke titel met de grote capaciteit om lezersgemeenschappen te verenigen.

In Frankrijk heeft het magazine meer dan 2 miljoen lezers, waardoor het de tweede plaats bekleedt op het gebied van de ‘damesmagazines’ (na het magazine ‘ELLE’).

Het magazine wordt aangeboden in verschillende landen (Rusland, Groot-Brittannië, China en ook… België, zowel in het Frans als in het Nederlands). Naast deze internationale ontwikkelingen en een steeds groter wordende ‘online’ aanwezigheid, verkent de groep met succes de verschillende differentiatie-activiteiten (reizen, evenementen, …).