Geschiedenis

In 1989 trok de firma DEFICOM GROUP SA naar de Beurs, onder de firmanaam ‘DEFINANCE‘. Tien jaar later ging ze na de fusie met de firma DEFICOM SA, binnen de vakgebieden van de communicatie en de media sinds 1988, actief de naam ‘DEFICOM GROUP‘ gebruiken,.

DEFICOM SA

DEFICOM SA werd opgericht door Daniel Weekers en Philippe Lhomme. In de sfeer van de ‘groep DEFI‘, richtte Daniel Weekers nog een aantal bedrijven op.
De oorspronkelijke rondvraag van DEFICOM SA omvatte diverse Belgische institutionele of familiale aandeelhouders. Na verloop van tijd werd dit uitgebreid met voortreffelijke internationale aandeelhouders zoals de Franse groep ‘CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION‘.

Van bij de oprichting heeft DEFICOM SA vernieuwende en buitengewone participaties ondernomen, zoals bijvoorbeeld DREAM FACTORY, de audiovisuele productiemaatschappij die de videoclips ‘uitgevonden’ heeft.

Andere voorbeelden van investeringen van de groep DEFICOM worden beschreven onder de rubriek ‘Avonturen uit het verleden’.

FUSIE MET DEFINANCE SA

DEFINANCE SA, dat ook werd opgericht in de schoot van de ‘groep DEFI‘, was een traditionelere holding met de bedoeling te investeren in alle sectoren. De vennootschap werd oorspronkelijk beheerd door Stefan Descheemaecker.

Na de oprichting daarvan hebben Daniel Weekers en Philippe Lhomme in 1996 het beheer van de vennootschap overgenomen. Ze stelden voor dat deze zich van dan af zou concentreren op de sector van de communicatie en DEFICOM zou opnemen in zijn structuur..

INVESTERINGSCYCLUSSEN

De groep DEFICOM heeft verschillende investerings- en desinvesteringscyclussen gekend. De groep is nooit blijven stilstaan en de perimeter heeft zich frequent uitgebreid in functie van het maturiteitsniveau van de vennootschappen waarbinnen ze aandeelhouder was en van de capaciteit om er waarde aan te blijven geven.

DEFICOM heeft zich teruggetrokken uit verschillende bedrijven naarmate het creëren van een meerwaarde bijkomstig werd binnen een perspectief van ‘stand alone’ en naarmate het wenselijk bleek de firma over te laten aan een nieuwe aandeelhouder. De groep heeft dan het meeste voordeel gehaald uit de overdrachtskansen die zich voordeden.

Begin 2000 – vertrek van Philippe Lhomme

Begin jaren 2000, na de overdracht van een participatie in CANAL + POLSKA waardoor het mogelijk was een extreem belangrijke meerwaarde vrij te maken, heeft de groep een belangrijk programma voor het herverdelen van fondsen onder zijn aandeelhouders toegepast. Vanaf dat moment was er meer consensus onder de beheerders inzake de strategie voor de toekomst.

Dit leidde er in 2003 toe dat Philippe Lhomme de groep verliet om zich toe te leggen op de ontwikkeling van zijn eigen investeringsvehikel: de vennootschap BAYCROSS EUROPE.

In 2004 heeft DEFICOM onder de bescherming van Daniel Weekers, samen met de Waalse kabeloperatoren en openbare investeerders, de terugkoop van CANAL + België, waar het zich enkele jaren voorheen had teruggetrokken, opgezet. Het kanaal kreeg de nieuwe naam ‘BE TV‘. In 2009 werd het dan uiteindelijk overgedragen aan de intercommunale TECTEO.

Begin 2010 – terugkeer van Philippe Lhomme

Na de overdracht van BE TV heeft de groep BAYCROSS EUROPE van Philippe Lhomme de bedrijven van de groep DEFI (waarvan BAYCROSS EUROPE een niet te verwaarlozen aandeelhouder was) gekocht, alsook de meerderheidsparticipatie in DEFICOM.

Deze wordt opgevolgd door een openbaar overnamebod inzake de effecten die de groep BAYCROSS EUROPE niet in handen had. Bepaalde historische aandeelhouders van DEFICOM hebben echter beslist hun participatie te behouden: de SRIW en de ‘groep DE CLOEDT‘.

Daniel Weekers is teruggekeerd naar TECTEO en Philippe Lhomme heeft het beheer van de groep DEFICOM, waarvan hij voortaan het voorzitterschap draagt, alleen op zich genomen.
Sindsdien heeft de groep haar eigen middelen gevoelig versterkt en vormt ze opnieuw een geheel met stabiele participaties, binnen de pijler ‘Event & Entertainment‘ enerzijds en binnen de pijler Media & Telecom anderzijds.

2014 – beursuitgang

Na de voor- en nadelen van het verderzetten van de beursnotering voor de firma zorgvuldig afgewogen te hebben, was de raad van bestuur van mening dat het behoud van deze notering meer kwaad dan goed deed. De effecten die nog openbaar waren hadden geen reële liquiditeit meer. De rechtstreekse kosten daarentegen, die ermee gepaard gaan bovenop de tijd en energie die het statuut van beursgenoteerde maatschappij met zich mee brengt, bleken onredelijk. De aandeelhouders werden uitgenodigd te beslissen over het behoud van de notering. Alle aandeelhouders, met inbegrip van de aanwezige kleine aandeelhouders, hebben gestemd voor een beursuitgang. Deze werd zowel op het niveau van de FSMA als van EURONEXT aanvaard.
Aan de notering van het DEFICOM-aandeel kwam een einde op 31 maart 2014.