Hommages & Continuïteit

DEFICOM wordt sinds 1996 bestuurd door Daniel WEEKERS en/of Philippe LHOMME (deze laatste bestuurde DEFICOM SA al sinds 1988). Eind 2009 heeft Daniel WEEKERS zich definitief teruggetrokken uit het bedrijfsmanagement. Voortaan wordt de vennootschap voorgezeten door Philippe LHOMME.

Deze situatie zorgt voor een uitzonderlijke continuïteit in de activiteiten van DEFICOM, evenals voor een echt bedrijfsgeheugen. Dit is een troef voor een bedrijf dat zich al sinds lang op dezelfde investeringssectoren toelegt.

Het bestuursteam van DEFICOM is bovendien – hoewel beperkt – altijd kwalitatief hoogstaand en uiterst flexibel geweest.

*

*    *

DEFICOM kijkt terug op een rijke en gevarieerde geschiedenis (zie rubriek « Geschiedenis »). Het gaat boven alles om een menselijk avontuur, met een (groot) aandeel van emoties en vriendschappen.

In vijfentwintig jaar heeft het bedrijf geprofiteerd van het talent van uitzonderlijke mannen en vrouwen. Sommigen in het bijzonder zijn een vermelding waard (en onze excuses voor de niet-vermelding van anderen) :

•  Daniel Weekers, voormalig voorzitter van DEFICOM en oprichter van de « groep DEFI »

•  Jean-Jacques De Cloedt, erevoorzitter van DEFICOM, als erkenning voor de steun die hij geboden heeft aan de onderneming (toen nog « DEFINANCE ») bij het uitoefenen van het voorzitterschap in de raad van bestuur.

•  Eric André (†) voormalig vice-president van de onderneming (toen nog « DEFINANCE ») en voormalig staatssecretaris, die actief heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van de onderneming.

•  Stéfan Descheemackeer, voormalig gedelegeerd bestuurder van DEFINANCE.