Beheerders

De beheerders van DEFICOM dragen hun knowhow en diverse ervaringen over op de groep. Het is interessant op te merken dat de vertegenwoordigers van de referentie-aandeelhouder, BAYCROSS EUROPE SA, ruim in de minderheid zijn in de raad van bestuur.

Wie zijn de beheerders van DEFICOM?

• Mevr. Cécile Droz is docente in een Amerikaanse privéschool (www.ecfs.org).

•    Eric Bauche (permanent vertegenwoordiger van SPARAXIS SA) is raadgever van het directiecomité van de groep SRIW (‘SOCIETE REGIONALE WALLONNE D’INVESTISSEMENT’ (Waalse regionale investeringsmaatschappij), (www.sriw.be), sinds lange tijd aandeelhouder van DEFICOM.

•    Philippe Lhomme (beheerder ten persoonlijke titel en ook in de hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van diverse maatschappijen) is voorzitter van BAYCROSS EUROPE en van FRANKLIN. Hij was één van de oprichters van DEFICOM.

•    De GROEP DEFI SA, één van de historische aandeelhouders van de groep die DEFICOM, een maatschappij die oorspronkelijk werd opgericht door Daniel WEEKERS en een groep privé-investeerders beheert, is de motor van de ‘DEFI-groep‘ geworden.

•    SPARAXIS SA is een beheersmaatschappij van de groep SRIW.