Aandelen

Tot 31 maart 2014 stond het DEFICOM-aandeel genoteerd op NYSE Euronext Brussels.

Op unanieme vraag van de aandeelhouders, die bijeenkwamen tijdens de buitengewone algemene vergadering op 9 december 2013, wenste de firma een beursuitgang, overwegende dat het deel van het kapitaal dat in het bezit was van het publiek extreem zwak geworden was en dat dit nauwelijks bijdraagt tot het verzekeren van de liquiditeit van het aandeel. Op 1 april 2014 heeft de NYSE Euronext Brussels het aandeel DEFICOM definitief geschrapt.

Het aandelenkapitaal wordt vertegenwoordigd door 4.352.479 aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde.

Door de wet van 2005 verdwijnen de effecten aan toonder en daarom heeft DEFICOM, in september 2015,  1.654 aandelen verkocht  via de markt van de  Openbare Veilingen. Vanaf dit moment worden alle effecten ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Hoewel de procedure ondertussen iets ingewikkelder is, kan het aandeel DEFICOM in principe nog steeds worden verhandeld op de markt van Openbare Veilingen.